Comunicat

03-08-2020

Catalunya en Comú mantiene la negativa en el acuerdo porque aunque haya habido algunos tímidos adelantos continúa siendo muy insuficiente para afrontar la crisis social y económica y la r

03-08-2020

Catalunya en Comú manté la negativa a l’acord perquè tot i alguns tímids avenços continua sent molt insuficient per afrontar la crisi social i econòmica i la recuperació social, verda dels municipi

31-07-2020

Con relación a la convocatoria Junta de Gobierno Extraordinaria con un único punto en el orden del día “Presentación y aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de España y la FEMP para contribu

31-07-2020

En relació amb la convocatòria Junta de Govern Extraordinària amb un únic punt en l'ordre del dia “Presentació i aprovació de l'Acord entre el Govern d'Espanya i la FEMP per a contrib

17-07-2020

Las ciudades han demostrado jugar un papel muy importante en la respuesta pública a la crisis provocada por el Covid-19.

17-07-2020

Les ciutats han demostrat jugar un paper molt important en la resposta pública a la crisi provocada pel Covid-19.

12-03-2020

Ajornem les activitats públiques programades fins el 27 de març

09-12-2019

El portaveu, Joan Mena, ha destacat la importància d’aquesta setmana per tenir un Govern progressista i d’apertura democràtica

14-03-2019

Cal un compromís ferm, especialment de les forces d’esquerres, d’abandonar la vella política

27-02-2019

La passada setmana vam tenir coneixement a través dels mitjans de comunicació de la petició de la Sra.

24-01-2019

En les últimes hores hem assistit amb molta preocupació al pronunciament i auto-proclamació de Juan Guaidó com a President de Veneçuela, en el què és un intent il·legítim de substitució de la presi

04-09-2018

El coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha comunicat aquest vespre a la Comissió Executiva la decisió de renunciar al seu càrrec a la formació i deixar la primera línia de l’a