Transparència

Transparència

A Catalunya en Comú creiem que no hi ha democràcia sense transparència ni participació ciutadana.

És el nostre ADN, i per això, aquí podeu trobar la documentació organitzativa, la documentació económica que s’actualitzarà cada tres mesos i els comptes de Catalunya En Comú. 

Comptes clars

Documentació econòmica

Aquí podeu trobar i descarregar els Comptes Anuals i la Memòria anual de Catalunya En Comú des de l'any de fundació, 2017. 

2017
Comptes anuals i Memòria anual

2018
Memòria anual
Comptes anuals

2019
Memòria anual
Comptes anuals

Documents fundacionals

Aquí pots consultar els documents fundacionals de Catalunya En Comú:

Ideari polític aprovat a l'Assemblea fundacional del 8 d'abril de 2017.
Estatuts de Catalunya En Comú aprovats a l’Assemblea del 22 d’abril de 2018.
Reglaments processos electorals interns, aprovats a l’Assemblea del 22 d’abril de 2018.