Catalunya en Comú rebutja la proposta d’Hisenda per a gestionar els estalvis generats pels ajuntaments els darrers anys

03-08-2020

Catalunya en Comú manté la negativa a l’acord perquè tot i alguns tímids avenços continua sent molt insuficient per afrontar la crisi social i econòmica i la recuperació social, verda dels municipis.

En l’actual crisi, els Ajuntaments hem tornat a demostrar el nostre lideratge i hem estat al costat dels nostres veïns i veïnes, aportant recursos i solucions en tots els àmbits i mostrant una actitud col·laborativa amb totes les administracions supramunicipals, gestionant competències que en la majoria d'ocasions no ens són pròpies. Ara, un cop passat el cop més fort de la pandèmia de la COVID-19, els Ajuntaments estem cridats a contribuir de forma activa en la recuperació i transformació del nostre país. Però això no ho podem fer amb els recursos propis, sinó que necessitem fer-ho amb tota la capacitat operativa i executiva. És per aquest motiu que resulta imprescindible dotar als Ajuntaments de nous mecanismes i recursos addicionals.

Aquests recursos són:

  • La disponibilitat del superàvit i dels romanents acumulats els darrers anys per abordar la situació de crisi econòmica, reformant la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
  • Eliminació de la regla de despesa almenys durant l’etapa de crisi sanitària.
  • La Creació d’un Fons de Recuperació i suficiència financera no inferior al 14 % (percentatge  de la despesa consolidada de les corporacions locals en el conjunt de la despesa del sector públic d'Espanya) de la totalitat del fons europeu destinat a les entitats locals amb els recursos provinents de Fons NextGeneration que a més dels ens locals amb romanent positiu, donés sortida a aquells ajuntaments amb liquidacions negatives dels seus pressupostos i que no tenen cap recurs per a la reconstrucció.

Catalunya en Comú hem reconegut alguns tímids avenços per part del Ministeri d’Hisenda la darrera setmana de negociacions en alguns aspectes com la flexibilització de la regla de despesa i en relació amb les inversions financerament sostenibles. Passos fets gràcies a la pressió del nostre grup de votar en contra de l’acord a la Junta de Govern de la FEMP. Però tots aquests passos són encara insuficients, perquè no van en la direcció de l’acord de govern progressista i dels acords de la FEMP que reclamaven una modificació de la llei d’estabilitat per disposar els recursos econòmics per desenvolupar serveis de qualitat a la ciutadania.

Continuem estant molt en contra que els ajuntaments hagin de lliurar els seus recursos al Ministeri d’Hisenda en concepte de préstec a retornar en 10 anys, esdevenint en una mena de financera de l’Estat que li permeti equilibrar comptes.

És greu el tractament que els ajuntaments estan rebent del Ministeri en comparació amb les comunitats autònomes a les quals se’ls facilita un fons incondicionat de 16 mil milions. Un tractament que considera els ajuntaments com a menors d’edat quan han estat un dels principals factors d’equilibri financer els darrers anys, i ara imprescindibles per un nou començament.

Per aquests motius, Catalunya en Comú mostra l’oposició al nou acord i considera que s’ha de fixar un vot negatiu en la FEMP que serveixi per continuar la negociació, garantir la unitat del municipalisme i assegurar els recursos suficients per a un nou futur.