Pla de Treball de la Coordinadora de Transparència

El Què i el Per Què són importants, però també el Com. A Catalunya en Comú creiem que no hi ha democràcia sense transparència ni participació ciutadana. 

És el nostre ADN, i per això,  exposarem d’una manera clara com i quan es prenen les decisions, com ens financem, en què gastem els diners i quins són els nostres marcs ètics i reglamentaris. Perquè la confiança no pot ser un acte de fe, sinó que ha d’estar informada i documentada, aquest Portal de Transparència obrirà de bat a bat portes i finestres de l’organització. I si tot i així, encara queda algun dubte, crearem la Bústia Ciutadana, perquè ens pregunteu tot allò que vulgueu saber del partit. 

1. ÒRGANS

 • Executiva: relació de noms i cognoms, localitat de residència, breu biografia i correu de contacte de les secretaries, en el cas de les persones responsables
 • Coordinadora Nacional: relació de noms i cognoms, localitat de residència, breu biografia i correu de contacte de la Coordinadora
 • Organigrama: Coordinadores, funcions i persones responsables de cadascuna d’elles
 • Estatuts i reglament de funcionament dels òrgans
 • Actes de les reunions dels òrgans
 • Calendari de reunions

2. FINANCES

 • Ingressos: quantitats i fonts de finançament
 • Despeses al detall 
 • Pressupost i resultats anuals (campanyes i coordinadores)

3. RADICALITAT DEMOCRÀTICA I BONES PRÀCTIQUES

 • Codi ètic
 • Creació de la bústia ciutadana per dubtes i suggeriments i establir temps màxim de resposta
 • Amb quines empreses treballem?