Catalunya en Comú vota en contra la proposta del PDU d’ordenació del front litoral en l’àmbit de les tres xemeneies

Catalunya en Comú vota en contra la proposta del PDU d’ordenació del front litoral en l’àmbit de les tres xemeneies

07-08-2020

"No podem validar una proposta que està més pensada i negociada pel benefici dels promotors amb l’especulació urbanística que no en les necessitats de la ciutadania, el territori i l’aposta per la reducció dels impactes ambientals que és clau en aquest àmbit del territori metropolità” ha expressat Candela López membre de la CTUAMB

A la Comissió territorial d’urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, celebrada avui,  Catalunya en Comú han expressat el vot contrari a la proposta presentada pel Departament de Territori i Sostenibilitat. L'espai considera que el projecte estratègic metropolità fa anys que hauria d’haver-se desenvolupat. No es pot mantenir la situació actual per molt més temps, però no podem  acceptar qualsevol proposta i a qualsevol preu.

Els beneficis pels propietaris del sòl (Endesa i Banc de Santander a través de Metrovacesa) són molt superiors als que una operació d’aquestes característiques hauria de permetre; i tenint present les expectatives amb un sòl qualificat anteriorment d’industrial i que es requalifica en residencial i d’activitat econòmica. Aquests beneficis es troben, a més, incrementats, ja que als costos de l’operació hi ha càrregues, com l’estació transformadora, que no s’haurien d’acceptar.

Estem davant d’una proposta d’un espai estratègic metropolità que ha de donar resposta a diverses preguntes:

  • Quina característica volem per l’acabament de la desembocadura del Besòs? El gran parc metropolità és possible? La necessitat d’habitatge a l’àrea metropolitana de Barcelona està limitada a aquest espai? Necessitem habitatge o activitat econòmica? Són compatibles i amb quins equilibris aquests possibles usos? La transformació de la zona es pot fer a qualsevol preu de benefici dels privats?

La resposta per part del govern de la Generalitat, amb la proposta presentada pel conseller Damià Calvet, es decanta clarament per un model que garanteixi els beneficis dels privats, tot i l’aposta per HPO del 40% i del mateix una part en lloguer, amb alta densitat (grans volumetries i grans alçades) que a parer nostre no haurien de conformar l’skyline del litoral metropolità i amb reducció de l’activitat econòmica. El veritable skyline són les tres xemeneies i el seu valor patrimonial industrial i arquitectònic i els usos a desenvolupar-hi.

En els debats i processos participatius no s’han tingut en consideració altres alternatives reals, sinó que sempre s’han plantejat partint d’un model que aposta per la construcció d’un nou barri i els beneficis econòmics de l’operació pels privats en detriment del bé comú. Convé recordar que la proposta planteja la transformació d’un sòl industrial en un sòl per habitatge i activitat econòmica amb la consegüent plusvàlua del preu dels terrenys, des d’un plantejament que no contempla aspectes que avui dia ningú ja qüestiona en la preservació d’espais naturals, la sostenibilitat ambiental i la mitigació del canvi climàtic.

Parlem d’un espai que hauria de prevaldre l’aposta per la protecció i valorar, en clau estratègica cultural i ambiental, les necessitats del territori on impacta i a les necessitats territorials metropolitanes.

Aquest PDU té un impacte rellevant en el litoral metropolità i en concret en l’àmbit limitat pel port de Badalona i la llera del Besòs que hauria de plantejar-se des d’una perspectiva de recuperació ambiental més adient als valors que cal preservar i a potenciar la connectivitat de caràcter natural. Lamentem que els representants a la CTUAMB del PSC, JxCat, ERC i PP així com als respectius ajuntaments de Sant Adrià del Besòs i Badalona hagin validat la proposta.