Calendari i informació d'interès

01-03-2019

Calendari

 • 2 de març: Convocatòria de les primàries
 • 4 de març 10h a 7 de març 12h: Pre-inscripció de candidatures (llistes senceres)
 • 4 de març: Inici període de consulta cens electoral i al·legacions
 • 7 març: Publicació provisional de candidatures
 • 8 a 10 de març: Al·legacions a les candidatures
 • 9 i 10 de març: Recollida d'avals (Assemblees Territorials conjuntes de cada circumscripció)
 • 11 de març: Resolució al·legacions candidatures + publicació definitiva candidatures
 • 12 a 14 de març: Campanya electoral
 • 12 a 14 de març: VOTACIONS ON-LINE
 • 15 de març: Proclamació provisional resultats
 • 15 a 17 de març: Al·legacions als resultats
 • 18 de març: Resolució al·legacions als resultats + proclamació definitiva resultats

NOTA IMPORTANT: Les candidatures s’havien d’escollir mitjançant votacions on-line del 12 al 14 de març, però en presentar-se només una llista a cada circumscripció, aquestes es ratificaran a les assemblees territorials que se celebraran el 9 i 10 de març. En aquestes trobades també es ratificaran les condicions per repetir la fórmula de coalició amb Podem i les forces del canvi. 

 

Resultats

En les assemblees territorials, celebrades els dies 9 i 10 de març, es va ratificar les 8 candidatures presentades així com, en el cas que s'acordin unes condicions que garanteixin el pes polític i organitzatiu de Catalunya en Comú, es repeteixi la fórmula de coalició amb Podem i les forces del canvi.

Link als resultats


Normativa d'aplicació
El reglament d'aplicació serà l'aprovat a l'Assemblea Nacional del 22 d'abril de 2018.
 
Addicionalment el Consell Nacional va concretar el 2 de març els següents paràmetres per aplicar el reglament:

 • Mida de les llistes a presentar:
  • * Congrés:16 (Barcelona); 6 (Girona); 4 (Lleida) i 6 (Tarragona)
   * Senat: 3 a cadascuna de les circumscripcions
 • Totes les candidatures hauran de presentar un tàndem home-dona encapçalant; per tal que en el moment de la configuració final de les llistes es puguin aplicar criteris de gènere en els caps de llista de les quatre circumscripcions provincials.
 • En les primàries per a les llistes de la circumscripció de Barcelona podran votar el conjunt de inscrites de Catalunya. En les primàries per a les llistes de les circumscripcions de Girona, Lleida i Tarragona, les inscrites de les circumscripcions respectives.
 • Assignació dels llocs a la llista més votada

 
Cens
El cens romandrà obert durant tot el procés de votació. Recorda que per poder votar cal haver completat el procés d'inscripció + verificació.
Per a qualsevol qüestió relacionada amb el cens electoral escriu a: contacte@catalunyaencomu.cat
 
Comissió electoral
La Comissió Electoral serà l’òrgan encarregat de vetllar pel bon funcionament del procés d’elecció. Té les funcions següents:

 • Vetllar pel compliment del reglament electoral.
 • Resoldre dubtes i respondre consultes sobre les implicacions concretes contingudes en el reglament electoral.
 • Interpretar el reglament electoral per a resoldre en primera instància les impugnacions o al·legacions.
 • Adoptar les mesures contemplades a la normativa interna d’aplicació, per tal de garantir, de forma efectiva, el bon funcionament del procés d’elecció.

 
Titulars
Josep Torrecillas
Dolores Gomez
Marcel Sucarrats

 
Contacte amb la Comissió Electoral: eleccions@catalunyaencomu.cat