6.6. Penedès

El Penedès és una regió de Catalunya força diversa i, alhora, complementària, pel que fa a les activitats econòmiques i els paisatges, però amb una societat cohesionada i una història comuna que ens fan compartir la necessitat d’establir estratègies conjuntes tant a l'Alt Penedès o l'Anoia com al Baix Penedès o el Garraf. És un territori amb moltes possibilitats de desenvolupament humà i social, però que ha estat, tradicionalment, maltractat políticament i esquarterat administrativament.

Elaboració de forma participativa, democràtica i transparent del Pla Territorial. Cal que el Pla territorial del Penedès sigui quelcom més que un retallar i enganxar dels tres plans territorials en els que estava dividit el Penedès. És necessari que s’elabori de forma participativa, democràtica i transparent, comptant amb la ciutadania i el teixit associatiu del territori. Només així podrem posar les bases per un futur millor, redreçar la malmesa economia i garantir els serveis d’atenció a les persones, la salut, l’educació, el treball i la cultura, per tothom visqui on visqui. En aquest sentit, ens fem nostre, com a eina de sortida, el Pla Estratègic del Penedès elaborat de forma participada pels principals agents territori.

Cohesió social i territorial. Volem construir un Penedès més cohesionat socialment i per això és fonamental desenvolupar urgentment un rescat ciutadà que no sigui paper mullat i que permeti sortir de l’exclusió social i la pobresa a aquelles persones que s’hi troben. Alhora, cal impulsar un Pla de reactivació econòmica que aprofiti els avantatges comparatius del territori, que contribueixi a la recuperació de les activitats econòmiques que hi són presents o que s’hi puguin implantar, i que garanteixi treballs de qualitat no precaris. Cal, també, impulsar la mancomunació de serveis, el treball en comú i el cooperativisme. És urgent, a més a més, elaborar un Pla de Transport i mobilitat sostenible que, a partir del transport públic, millori la mobilitat tant dins de les comarques com entre elles, i d’aquestes amb la Regió Metropolitana de Barcelona i les vegueries del Camp de Tarragona, les Comarques Centrals i Ponent. És necessària una bona xarxa de transport públic, que superi l’actual model radial basat en les connexions amb les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona.  A mitjà termini caldria plantejar la recuperació del projecte de l'eix transversal ferroviari (ETF).  Així mateix, cal apostar per una transició energètica cap a les energies renovables i de proximitat, la qual cosa té a veure no només amb la producció i el transport d’energia, sinó amb el model urbà i turístic que cal repensar.

Més inversió pública. Cal que el Penedès tingui nivells d’inversió pública adequats, especialment per dotar-lo dels serveis i els equipaments necessaris que garanteixin l’exercici real dels drets a la salut,  l’educació i l’atenció social i que hauran de preveure l’atenció a una població cada cop més envellida. Uns serveis i equipaments organitzats d’acord amb les necessitats del territori (que combina els petits nuclis de població, les urbanitzacions, els pobles mitjans i les viles i ciutats), que contrarestin les conseqüències de la crisi urbanística, conseqüència de l’aposta del totxo i platja, la precarització de la població, l’atur i la destrucció del teixit industrial i que funcionin de forma democràtica, participativa i transparent, assegurant el rendiment de comptes. En aquest sentit, també és necessari disposar d’òrgans de govern supramunicipal més transparents, on la ciutadania puguem veure reflectides les nostres demandes. Pel que fa a l'activitat econòmica, és imprescindible consolidar la diversificació productiva, tot consolidant sectors tradicionals (com el vitivinícola, turístic més enllà del model de “sol i platja”, tèxtil o adober), les activitats pageses i ramaderes, fomentar activitats emergents (TIC, logística,…), enfortir la indústria i el sector pesquer i nàutic. Així mateix, cal seguir potenciant els centres universitaris (Escola d'Enginyeria/Centre tecnològic de Vilanova i la Geltrú, Campus Universitari d'Igualada, Facultat d'Infermeria de Coma-ruga (El Vendrell). 

Reconeixement de la vegueria del Penedès. Ara vénen nous aires amb el reconeixement de la vegueria del Penedès en la futura organització territorial de Catalunya i en el desenvolupament del Pla territorial corresponent. Les persones que vivim i treballem al Penedès hem de saber aprofitar aquesta oportunitat, llargament lluitada, perquè la nostra veu sigui escoltada i puguem gestionar autònomament els recursos del territori per millorar la qualitat de vida, l’equitat, la cooperació, la solidaritat, la cultura comuna i el benestar de la ciutadania. En aquest sentit, també és necessari disposar d’òrgans de govern supramunicipal més transparents, on la ciutadania puguem veure reflectides les nostres demandes amb mecanismes de rendició de comptes. Volem deixar de ser un territori ombrívol i perifèric per esdevenir un territori assolellat, cohesionat, alhora cèntric i ròtula entre les vegueries de la Regió Metropolitana de Barcelona, Camp de Tarragona, Ponent i Comarques Centrals.