6.3. Camp de Tarragona

El Camp de Tarragona és un dels vuit àmbits funcionals territorials definits en el Pla territorial general de Catalunya, constituït per les comarques de l'Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès amb gran potencial en el patrimoni històric i cultural, mediambiental i d’activitat econòmica industrial molt especialitzat. El Camp de Tarragona disposa d’una situació geogràfica estratègica per estar situada en una cruïlla de comunicacions entre el Corredor Mediterrani i la vall de l’Ebre i per la seva proximitat a BCN. El seu port industrial, la indústria petroquímica i el seu patrimoni cultural i pasaigístic són també grans potencialitats i riqueses d’aquest territori.

Una mobilitat sostenible, eficaç i vertebrada. Avui, l’AVE i l’Aeroport de Reus no són serveis pensats per cobrir la mobilitat del ciutadà del territori, sinó que semblen estar encaminats només al turisme. El Camp de Tarragona ha estat una de les principals víctimes de la manca d’inversions, tant per part de l’Estat, com de la Generalitat. Aquest fet que no només fa que la nostra xarxa vial i de transport públic no estigui a l’altura de les necessitat de la gent, sinó, que, a més, està costant vides dels nostres veïns i veïnes a carreteres com la N-340. És urgent, doncs, una millora substantiva de la connectivitat i la vertebració del territori que sigui sostenible i que coordini els diferents sistemes de transport. Finalment, advoquem per establir una connexió ferroviària freqüent, ràpida i fiable entre les Terres de l’Ebre, les estacions urbanes del Camp de Tarragona i l’àrea metropolitana de Barcelona, i unificar criteris amb el corredor del mediterrani.

Un nou marc de governança. Cal millorar la col·laboració entre les poblacions i les diferents administracions per desenvolupar mecanismes de planificació i gestió comuna que tinguin com a finalitat acabar amb els desequilibris que es produeixen, sobretot, entre la costa l’interior del territori.

Diversificació econòmica i ocupació de qualitat. És imprescindible consolidar la diversificació productiva, desenvolupar sectors i activitats emergents, amb mesures que creïn dinàmiques pròpies de desenvolupament i evitin la deslocalització industrial. Així mateix, creiem que cal potenciar i revaloritzar les activitats econòmiques del sector primari realitzades a la zona. En definitiva, advoquem per una economia social, sostenible i capaç de generar ocupació de qualitat, sense dependre exclusivament del turisme de masses o de la construcció i que faci una aposta decidida per l'economia de proximitat i les noves tecnologies. Tot el contrari del model Barcelona World, amb ocupació precària i insostenible mediambientalment.

Energies renovables, medi ambient i patrimoni natural. Cal apostar fortament per generar un nou model menys dependent dels combustibles fòssils i que aposti per una energia neta, renovable i no contaminant, que asseguri la nostra sobirania energètica i la salut pública i, per suposat, que inclogui el tancament de les centrals nuclears. En aquest sentit, creiem que cal aprofitar la finalització del procés de manteniment de les nuclears, el 2020, per assolir  aquest objectiu.

Apostem per preservar els espais naturals, agrícoles i pesquers i difondre el patrimoni natural ric i divers, històric i cultural com a element diferenciador respecte a d’altres territoris per atreure un turisme respectuós amb l’entorn i sostingut al llarg de l’any.

Per una sanitat pública, gratuïta i de qualitat per tot el Camp. Cal garantir el dret a una salut pública, gratuïta, universal i de qualitat a tots els territoris i acabar amb la intrusió dels proveïdors privats en la gestió de la sanitat pagada amb recursos públics i assegurar una atenció de qualitat i d’accés universal en tots els nivells: comunitària, urgències, primària, especialitzada, hospitalària, sociosanitària, etc. Al Camp de Tarragona, l’Hospital San Joan de Reus i l’Hospital Joan XXIII a Tarragona han de ser de gestió pública, transparent i amb condicions de treball dignes. Així mateix cal treballar per la millora dels serveis d'urgències, ambulàncies i de cobertura 24h als CAP en els municipis més poblats. Cal un model de salut púlblica basat en la prevenció i establir controls de l'impacte de les activitats en la salut de les persones.

Educació pública i de qualitat i descentralització dels centres universitaris, aproximant-la al territori i al seu teixit productiu. Cal treballar per repatriar el talent del jovent que ha hagut de marxar, amb l’objectiu de desenvolupar la innovació i l'economia del territori. Així mateix, es fa necessari reforçar el model de campus extens de la Rovira i Virgili i potenciar-ne la col·laboració en la transferència de coneixement, amb els sectors productius del territori, i amb el coneixement social (per exemple, anàlisi i propostes sobre territori, cultura, exclusió, etc...). Cal impulsar mesures per evitar que les persones aturades de llarga durada majors de 45 anys caiguin en l’exclusió social, a través de la formació específica i clàusules socials que n’afavoreixin la contractació.