Comissió electoral

La Comissió Electoral serà l’òrgan encarregat de vetllar pel bon funcionament del procés d’elecció. Té les funcions següents:

  • Vetllar pel compliment del reglament electoral.
  • Resoldre dubtes i respondre consultes sobre les implicacions concretes contingudes en el reglament electoral.
  • Interpretar el reglament electoral per a resoldre en primera instància les impugnacions o al·legacions.
  • Adoptar les mesures contemplades a la normativa interna d’aplicació, per tal de garantir, de forma efectiva, el bon funcionament del procés d’elecció.

La Comissió electoral per a les primàries la conformen: 

1. Carmen Alcalde
2. Ramon Capolat
3. Toni Segura
4. Marc Martorell
5. Araceli Roger
6. Dolors Gómez (suplent)

Contacte amb la Comissió Electoral: eleccions@catalunyaencomu.cat

La Comissió de Garanties funcionarà com a òrgan de segona instància en relació a les resolucions de la Comissió electoral. 

La resta d’aspectes queden regulats al Reglament Marc d'Elecció de Llistes Electorals (primàries) aprovat en l'Assemblea Nacional del 22 d'abril de 2018 articles 10 i 11.