Com presentar-se?

Presentació de candidatures (llistes senceres)

Del 3 d'octubre a les 10h al 6 de d'octubre a les 16h podràs presentar la llista amb la candidatura sencera mitjançant un formulari que s’habilitarà en aquesta mateixa web.

Per tal de poder accedir al formulari hauràs d’escriure abans del dia 30 de setembre a les 14h a eleccions@catalunyaencomu.cat indicant:

 • Nom de la candidatura
 • Nom de la persona o persones de contacte de la candidatura (representants)
 • Mails i telèfons de contacte amb la candidatura

Requisits individuals

Totes les persones que formin part de la candidatura hauran de satisfer els següents requisits:

 1. Els establerts per la legislació vigent en matèria electoral.
 2. Proporcionar una frase de presentació/motivació i una fotografia.
 3. Acceptar complir el Codi Ètic i defensar l'ideari, principis i valors de CatComú.
 4. No ser membre de la Comissió Electoral.
 5. No concórrer en més de una llista al procés electoral.

Requisits dels equips

La candidatura haurà de satisfer els següents requisits:

1. S’hauran de presentar equips en llistes del següent nombre de persones

 • Baix Llobregat: 20 persones
 • Catalunya Central: 13 persones
 • Comarques Gironines: 17 persones
 • Penedès: 12 persones
 • Vallès Occidental: 13 persones
 • Vallès Oriental: 14 persones
 • Camp de Tarragona: 18 persones
 • Maresme: 16 persones
 • Terres de Lleida: 8 persones
 • Alt Pirineu i Aran: 6 persones
 • Terres de l'Ebre: 6 persones
 • Barcelonès: 8 persones (dos de cada municipi menys Barcelona). L'òrgan estarà format per 18 persones i les 10 representants de la ciutat de Barcelona seran escollides dins de BComú.

2. Com a mínim el 50% de la llista hauran de ser dones, ordenades d’acord al disposat al Reglament Marc d'Elecció d'Òrgans Interns.

3. A cada llista no hi haurà més d'un 50% de persones del total que reunixen alguna de les següents condicions:

 • Ser càrrec públic electe.
 • Formar part de la Comissió Executiva Nacional o el Consell Nacional o del Consell Nacional.

4. Explicar el projecte que plantegen com a equip, garantint la presència de perfils suficients per donar resposta a les tasques, funcions i responsabilitats previstes.

La Comissió Electoral revisarà el compliment dels requisits per tal de proclamar les candidatures.

Recollida d’avals

Algun dels membres o col·laboradors de la candidatura haurà de presentar la mateixa davant l’Assemblea Territorial corresponent per obtenir els seu aval. Les Assemblees se celebraran entre el 2 i el 6 d'octubre. Més informació aquí

Per defecte, l'aval ja es té, i l'Assemblea podria retirar-lo. La denegació de l’aval haurà de ser justificada i explicada amb detall, i adoptada per una majoria qualificada de 4/5 parts de l’Assemblea corresponent.

L'aval ha de constar en l'acta de la reunió i serà l'equip d'Organització i Territori el responsable de notificar-ho a la Comissió Electoral.

Campanya electoral

Del 9 al 14 d'octubre cada candidatura podrà fer campanya d'acord al que regula la normativa d'aplicació.