Premsa

21-09-2020
El portaveu de Catalunya en Comú ha celebrat que el PSOE hagi renovat en públic el seu compromís en la reforma que va ser proposada per Jaume Asens
14-09-2020
El portaveu de Catalunya en Comú ha exigit al Departament que, a més dels 337M€ aportats per l’Estat al Fons Covid Educatiu informi públicament de quants recursos més hi destinarà
07-09-2020
El portaveu de Catalunya en Comú ofereix propostes per a l’inici del curs escolar perquè sigui el menys accidentat possible  
18-08-2020
Susanna Segovia critica que la contractació de personal no es veu reflectida en la baixada de ratios a les aules
11-08-2020
Catalunya En Comú considera que la proposta del Ministeri d’Hisenda vulnera l’autonomia municipal i posa traves als governs locals per gestionar els seus recursos i destinar-los a la recons
07-08-2020
"No podem validar una proposta que està més pensada i negociada pel benefici dels promotors amb l’especulació urbanística que no en les necessitats de la ciutadania, el territori i l’ap
03-08-2020
Catalunya en Comú mantiene la negativa en el acuerdo porque aunque haya habido algunos tímidos adelantos continúa siendo muy insuficiente para afrontar la crisis social y económica y la r
03-08-2020
Catalunya en Comú manté la negativa a l’acord perquè tot i alguns tímids avenços continua sent molt insuficient per afrontar la crisi social i econòmica i la recuperació social, verda dels municipi
31-07-2020
Con relación a la convocatoria Junta de Gobierno Extraordinaria con un único punto en el orden del día “Presentación y aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de España y la FEMP para contribu
31-07-2020
En relació amb la convocatòria Junta de Govern Extraordinària amb un únic punt en l'ordre del dia “Presentació i aprovació de l'Acord entre el Govern d'Espanya i la FEMP per a contrib
17-07-2020
Las ciudades han demostrado jugar un papel muy importante en la respuesta pública a la crisis provocada por el Covid-19.
17-07-2020
Les ciutats han demostrat jugar un paper molt important en la resposta pública a la crisi provocada pel Covid-19.