Premsa

28-09-2020
El portaveu de Catalunya en Comú ha recordat que en democràcia el rei té el deure d’explicar què ha passat amb la corrupció del seu pare, què ha passat amb la seva fugida i si est
21-09-2020
El portaveu de Catalunya en Comú ha celebrat que el PSOE hagi renovat en públic el seu compromís en la reforma que va ser proposada per Jaume Asens
14-09-2020
El portaveu de Catalunya en Comú ha exigit al Departament que, a més dels 337M€ aportats per l’Estat al Fons Covid Educatiu informi públicament de quants recursos més hi destinarà
07-09-2020
El portaveu de Catalunya en Comú ofereix propostes per a l’inici del curs escolar perquè sigui el menys accidentat possible  
18-08-2020
Susanna Segovia critica que la contractació de personal no es veu reflectida en la baixada de ratios a les aules
11-08-2020
Catalunya En Comú considera que la proposta del Ministeri d’Hisenda vulnera l’autonomia municipal i posa traves als governs locals per gestionar els seus recursos i destinar-los a la recons
07-08-2020
"No podem validar una proposta que està més pensada i negociada pel benefici dels promotors amb l’especulació urbanística que no en les necessitats de la ciutadania, el territori i l’ap
03-08-2020
Catalunya en Comú mantiene la negativa en el acuerdo porque aunque haya habido algunos tímidos adelantos continúa siendo muy insuficiente para afrontar la crisis social y económica y la r
03-08-2020
Catalunya en Comú manté la negativa a l’acord perquè tot i alguns tímids avenços continua sent molt insuficient per afrontar la crisi social i econòmica i la recuperació social, verda dels municipi
31-07-2020
Con relación a la convocatoria Junta de Gobierno Extraordinaria con un único punto en el orden del día “Presentación y aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de España y la FEMP para contribu
31-07-2020
En relació amb la convocatòria Junta de Govern Extraordinària amb un únic punt en l'ordre del dia “Presentació i aprovació de l'Acord entre el Govern d'Espanya i la FEMP per a contrib