Documents fundacionals de Catalunya En Comú

Aquí pots consultar els documents fundacionals de Catalunya En Comú:

Ideari polític aprovat a l'Assemblea fundacional del 8 d'abril de 2017.
Estatuts de Catalunya En Comú aprovats a l’Assemblea del 22 d’abril de 2018.