Com presentar-se?

Tingues en compte, a més, la normativa d'aplicació, que s'indica aquí.

Pre-inscripció del cap de llista

Per mostrar la teva intenció de construir un equip per presentar-te a les primàries hauràs d'escriure un mail a eleccions@catalunyaencomu.cat indicant:

 • Nom de la candidatura
 • Nom de la persona que encapçalarà la candidatura
 • Nom de la persona o persones de contacte de la candidatura
 • Mails i telèfons de contacte amb la candidatura
 • Altres persones que actualment ja sàpigues que formen part de la candidatura [opcional]

Recollida d’avals

Algun dels membres o col·laboradors de la candidatura haurà de presentar la mateixa davant les 12 Assemblees Territorials que se celebraran entre el 10 i el 18 de desembre per obtenir els seus avals.
Per defecte, l'aval ja es té, i l'Assemblea podria retirar-lo. La denegació de l’aval haurà de ser justificada i explicada amb detall, i adoptada per una majoria qualificada de 3/4 parts de l’Assemblea Territorial corresponent.
L'aval ha de constar en l'acta de la reunió i serà l'equip d'Organització i Territori el responsable de notificar-ho a la Comissió Electoral.

Presentació de candidatures (llistes senceres)

Del 14 al 19 de desembre podràs presentar la llista amb la candidatura sencera mitjançant un formulari que s’habilitarà en aquesta mateixa web.

Requisits individuals

Totes les persones que formin part de la candidatura hauran de satisfer els següents requisits:

 1. Els establerts per la legislació vigent en matèria electoral.
 2. Proporcionar una frase de presentació/motivació.
 3. Acceptar complir el Codi Ètic i defensar l'ideari, principis i valors de CatComú.
 4. No ser membre de la Comissió Electoral.
 5. No concórrer en més de una llista al procés electoral.

Requisits dels equips

La candidatura haurà de satisfer els següents requisits:

 1. S’hauran de presentar equips en llistes ordenades de 10 persones.
 2. Com a mínim el 50% de la llista hauran de ser dones, ordenades d’acord al disposat a la Llei Orgànica del Règim Electoral General.
 3. Explicar el projecte que plantegen com a equip, garantint la presència de perfils suficients per donar resposta a les tasques, funcions i responsabilitats previstes.

La Comissió Electoral revisarà el compliment dels requisits i que s’han obtingut els avals necessaris per tal de proclamar les candidatures.

Campanya electoral

Del 21 de desembre al 14 de gener cada candidatura podrà fer campanya d'acord al que regula la normativa d'aplicació.

El 12 de gener de 18 a 19.30h al C/Marina 131bis, baixos de Barcelona es celebrarà un acte de campanya conjunt en el qual totes les candidatures disposaran del mateix temps per presentar-se i respondre preguntes del públic assistent.