Comuns Camp de Tarragona

Comuns Camp de Tarragona

Torna
Òrgan
Comissió Executiva Territorial
Àmbit territorial
Camp de Tarragona
Presentació de la candidatura

La candidatura Comuns Camp de Tarragona neix amb l'objectiu de coordinar els diferents equips d'en Comú del territori, busquem teixir una xarxa de col·laboració a través de polítiques transformadores comunes. Som diverses i volem treballar juntes per la descentralització i organització territorial.

Tots els membres de la candidatura Comuns Camp de Tarragona ens comprometem a complir el codi ètic i els valors i principis bàsics de CatComú.